Knižnice na Slovensku
( Libraries in The Slovak Republic )
     
 
© I.Černý

>> Knižnice v ČR

  
Vedecké, krajské knižnice ( Research, Regional Lib. ) OPAC

BANSKÁ BYSTRICA
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
( State Science Library in Banská Bystrica )
Virtua
BRATISLAVA
Národná vedecká knižnica CVTI SR
( Slovak Centre of Scientific and Technical Inf. )
Koha
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
( Central Library of the Slovak Academy of Sciences )
Virtua
KOŠICE
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
( State Research Library in Košice )
VuFind
Verejná knižnica Jána Bocatia v KošiciachTritius
NITRA
Krajská knižnica Karola KmeťkaDawinci
PEZINOK
Malokarpatská knižnica v PezinkuTritius
PREŠOV
Krajská knižnica P.O.HviezdoslavaDawinci
Štátna vedecká knižnica v PrešoveVirtua
TRENČÍN
Verejná knižnica Michala Rešetku
( Public library of Michal Rešetka in Trenčín )
Tritius
TRNAVA
Knižnica Juraja Fándlyho
( The Library of Juraj Fándly in Trnava )
Dawinci
ZVOLEN
Krajská knižnica Ľudovíta ŠtúraDawinci
ŽILINA
Krajská knižnica v ŽilineCarmen

Nové odkazy a změny posílejte sem ! Aktualizováno : 29.05.2024