Knižnice na Slovensku
( Libraries in The Slovak Republic )
     
 
© I.Černý

>> Knižnice v ČR

  
Ostatné knižnice ( Miscellaneous ) OPAC

BRATISLAVA
Divadelný ústav - špeciálna knižnica
( The Theatre Institute Library )
ARL
Národný inštitút vzdelávania a mládežeTritius
Parlamentná knižnica Národnej rady SR
( Parliamentary Library of the National Council )
Proflib
MYJAVA
Centrum tradičnej kultúryTritius
PARTIZÁNSKE
Hvezdáreň v PartizánskomTritius
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Považské osvetové strediskoTritius
PRIEVIDZA
Regionálne kultúrne centrumTritius

Nové odkazy a změny posílejte sem ! Aktualizováno : 09.07.2024